De werkzaamheden van Theo Grevers, adviseur voor studie-, beroeps-

en loopbaankeuze, zijn met ingang van 13 november 2021 beëindigd.

Contactpersoon vanaf de genoemde datum:

Wouter Lucassen, psycholoog NIP

E-mail: wluc@xs4all.nl

Telefoon in dringende gevallen: 06 22 500 121