Advies aan collega's en klanten die zij naar mij verwijzen

  • Begeleidt u jongeren die op zoek zijn naar werk maar niet weten welke opleiding of werk het beste bij hen past?
  • Bent u docent-begeleider van leerlingen die extra zorg nodig hebben en moeilijk een opleiding of beroep kunnen kiezen?
  • Werkt u in de ggz of het maatschappelijk werk en loopt uw cliënt tegen studie- of beroepskeuzeproblemen aan?
  • Werkt u in de medische zorg en heeft u de indruk dat klachten van uw patiënt te maken hebben met diens opleiding of werk?
  • Begeleidt u mensen met autisme of ADHD en is het een probleem een passende opleiding of een geschikt beroep te vinden?
  • Geeft u huiswerkbegeleiding aan jongeren en merkt u dat zij niet weten wat ze na hun opleiding willen?

Dan is uw cliënt bij mij van harte welkom! 

Theo Grevers


Werkwijze

Als u een cliënt naar mij verwijst, vindt er (binnen een week) eerst een gesprek plaats waarin uitgebreid op diens vraag wordt ingegaan. Ik stel het zeer op prijs als u mij telefonisch of per e-mail de reden van de verwijzing laat weten, mij uw beeld van de problematiek schetst en aangeeft wat u van mij verwacht.

 

Naar aanleiding van het (kosteloze) eerste gesprek besluiten we in overleg of beroepskeuze-advisering of loopbaanbegeleiding voor uw cliënt de juiste hulp biedt. Als uw cliënt iemand voor dat gesprek mee wil nemen, dan vind ik dat altijd prima.

 

Naar aanleiding van de vraag van de cliënt en u als verwijzer stellen we een testprogramma op. De uitvoering daarvan neemt meestal een hele middag in beslag. Sommige tests krijgt de cliënt mee om thuis te doen.

 

In een tweede gesprek nemen we de uitkomsten van het onderzoek uitvoerig door. Ik geef daarbij altijd concrete suggesties, bijvoorbeeld over opleidingen of beroepsmogelijkheden.

In deze fase ontvangt de cliënt ook een uitgebreid en voor hem of haar persoonlijk geschreven rapport, waarin alle uitkomsten van het onderzoek en deze suggesties terug te lezen zijn. Met toestemming van de cliënt kunt ook u een exemplaar van het rapport ontvangen.

 

In een derde bijeenkomst kan de cliënt deze suggesties (en natuurlijk aanvullingen van zichzelf) verder bij mij onderzoeken. Bij dit zoeken naar opleidingen of werk maak ik gebruik van het meest complete en objectieve computerprogramma dat er is. In deze begeleide individuele zoeksessies loods ik de cliënt door het onoverzichtelijke woud van studies en beroepen. Daarna kan hij of zij er zelf goed mee verder, omdat er dan nog maar een handjevol mogelijkheden over is.

 

De cliënt krijgt in deze fase meestal nog wel "huiswerk" mee: het contact zoeken met opleidingen, gericht mensen interviewen of zoeken naar openstaande vacatures, zijn daarvan voorbeelden.

 

In een vierde gesprek proberen we tot conclusies te komen. Maar als dit nog niet lukt, laat ik de cliënt echt niet aan diens lot over: ik blijf helpen totdat we er helemaal uit zijn.


Afspraken

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.

De prijs van een beroepskeuze-advies bedraagt € 645,00, inclusief 21% BTW.

 

Bij de prijs is inbegrepen: minstens drie gesprekken, een testdag, begeleid zoeken op computerprogramma's over opleidingen en beroepen, schriftelijke rapportage en service gedurende een jaar.

 

Is uw cliënt jonger dan 18 jaar, dan is het advies in principe ook voor diens ouders of verzorgers bestemd, tenzij anders wordt afgesproken.

 

Met toestemming van uw cliënt houd ik tijdens de begeleiding contact met u als verwijzer.

 

De cliënt blijft klant gedurende een jaar na het advies. Dat betekent dat uw cliënt altijd zonder kosten kan terugkomen als hij of zij nog eens iets wil weten of even wil overleggen. Daardoor mag zowel hij als u erop vertrouwen dat dit onderzoek uw cliënt voor een redelijke prijs ook écht verder brengt.Reacties van klanten, collega's en verwijzers

Beste Kees en Theo,

Omdat R veel te bescheiden is en jullie niet gaat mailen, doe ik het: hij heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt, zijn wiskunde en biologie opgekrikt en... zijn propedeuse gehaald! In één jaar tijd!!! Ik ben zo supertrots op hem! En zo dankbaar naar jullie beiden! Alle inzet en hulp van jou, Kees, en de juiste beroepskeuze van jou Theo... zonder jullie was hij niet zo ver gekomen en daar ben en blijf ik jullie voor altijd heel dankbaar voor! Nu op naar het tweede studiejaar; dit jaar geen extra hulp meer van peer-coaches, dus hij zal er wederom hard aan moeten trekken. Maar ik weet zeker dat het hem gaat lukken.

(mail van de moeder van een klant aan Kees Schuuring, autisme-specialist, en Theo Grevers)

 

Onze zoon had veel moeite met het vinden van een geschikte vervolgstudie. Zijn functiebeperking (Asperger) zorgde er voor dat hij moeilijk een vervolgstudie kon kiezen die hem leuk en interessant leek. Bij de meeste opleidingen kon hij zich maar weinig voorstellen en de algemene voorlichtingsbijeenkomsten op school brachten hem zeker niet verder. Met het eindexamen van de HAVO in het vooruitzicht begon de tijd te dringen. Via een bekende kwamen we in contact met Theo Grevers en toen was de keuze in een paar weken gemaakt. Onze zoon is samen met Theo aan de slag gegaan. Na het doen van een aantal testen en gesprekken heeft Theo een selectie aan geschikte beroepen voorgeschoteld. Aan de hand van de beschrijvingen van de beroepen kon onze zoon al snel een aantal beroepen wegstrepen, omdat die hem in ieder geval helemaal niets leken. Er bleven een klein aantal beroepen over en daar zijn de opleidingen bij gezocht in de regio. We hebben van alle opleidingen de voorlichtingsdagen bezocht. De presentaties, maar vooral de gesprekken met studenten zorgden er voor dat onze zoon als snel een keuze kon maken. Hij gaat nu meelopen en proefstuderen en heeft al helemaal zin in de nieuwe opleiding!

Ik weet niet hoe Theo het doet, maar hij weet feilloos de pijnpunten eruit te halen.

(Pascal de Jager, ABC Gezinsbegeleiding)

 

Hoi Theo,

Wesley van D. net gesproken, heeft zijn eerste jaar in de zorg qua studie met vlag en wimpel gehaald. En hij werkt er nu ook. Hij zit helemaal op zijn plek. Dat hebben we samen goed gedaan!

Pascal

(Pascal de Jager, ABC Gezinsbegeleiding)

 

Onze dochter viel in een gat toen zij na zes maanden studie communicatie aan de Hogeschool Utrecht tot de conclusie kwam dat zij de verkeerde studie had gekozen. Zij had geen idee wat zij verder zou moeten gaan doen. Theo heeft blijk gegeven een echte vakman te zijn die in staat is op gestructureerde wijze richting te geven aan het zoekproces. Hij toont daarbij een grote mate van betrokkenheid: kruipt als het ware in de huid van het kind en weet het gevoel van "ik heb een probleem" om te buigen in enthousiasme over de gevonden vervolgstudie met het gevoel "yes! ik ga ervoor". Chapeau, Theo!

 

Hoi Theo, veel dank voor je geweldige werk! Ik heb alles gelezen en bekeken en denk dat Maarten zelf, alsook zijn ouders zich zullen herkennen in je bevindingen. Ik ben heel benieuwd welk vervolgtraject hij in zal gaan. Nogmaals dank en een fijne dag!

(mail van een schooldecaan)