Advies aan collega's en klanten die zij naar mij verwijzen

  • Begeleidt u jongeren die op zoek zijn naar werk maar niet weten welke opleiding of werk het beste bij hen past?
  • Bent u docent-begeleider van leerlingen die extra zorg nodig hebben en moeilijk een opleiding of beroep kunnen kiezen?
  • Werkt u in de ggz of het maatschappelijk werk en loopt uw cliënt tegen studie- of beroepskeuzeproblemen aan?
  • Werkt u in de medische zorg en heeft u de indruk dat klachten van uw patiënt te maken hebben met diens opleiding of werk?
  • Begeleidt u mensen met autisme of ADHD en is het een probleem een passende opleiding of een geschikt beroep te vinden?
  • Geeft u huiswerkbegeleiding aan jongeren en merkt u dat zij niet weten wat ze na hun opleiding willen?

Dan is uw cliënt bij mij van harte welkom! 

Theo Grevers


Hoe werkt het?

Als u een cliënt naar mij verwijst, vindt er (binnen een week) eerst een gesprek plaats waarin uitgebreid op diens vraag wordt ingegaan. Ik stel het zeer op prijs als u mij telefonisch of per e-mail de reden van de verwijzing laat weten, mij uw beeld van de problematiek schetst en aangeeft wat u van mij verwacht. Naar aanleiding van het (kosteloze) eerste gesprek besluiten we in overleg of beroepskeuze-advisering of loopbaanbegeleiding voor uw cliënt de juiste hulp biedt. Als uw cliënt iemand voor dat gesprek mee wil nemen, dan vind ik dat altijd prima.

 

Naar aanleiding van de vraag van de cliënt en u als verwijzer stel ik een testprogramma op. De uitvoering daarvan neemt meestal een hele middag in beslag. Sommige tests krijgt de cliënt mee om thuis te doen.

 

In een tweede gesprek nemen we de uitkomsten van het onderzoek uitvoerig door. Ik geef daarbij altijd concrete suggesties, bijvoorbeeld over opleidingen of beroepsmogelijkheden. In deze fase ontvangt de cliënt ook een uitgebreid persoonlijk rapport, waarin alle uitkomsten van het onderzoek en deze suggesties terug te lezen zijn. Met toestemming van de cliënt kunt ook u een exemplaar van het rapport ontvangen.

 

In een derde bijeenkomst kan de cliënt deze suggesties (en natuurlijk aanvullingen van zichzelf) verder onderzoeken. Bij dit online zoeken naar opleidingen of werk maak ik gebruik van het meest complete en objectieve computerprogramma dat er is. In zo'n zoeksessie loods ik de cliënt door het onoverzichtelijke woud van studies en beroepen. Daarna kan hij of zij er zelf goed mee verder, omdat er dan nog maar een handjevol mogelijkheden over is.

 

De cliënt krijgt in deze fase meestal nog wel "huiswerk" mee: het contact zoeken met opleidingen, gericht mensen interviewen of zoeken naar openstaande vacatures, zijn daarvan voorbeelden.

 

In een vierde gesprek proberen we tot conclusies te komen. Maar als dit nog niet lukt, laat ik de cliënt echt niet aan diens lot over: ik blijf helpen totdat we er helemaal uit zijn.


Welke afspraken maken we?

Wat vond de klant ervan?