Afspraken

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.

 

De prijs van een beroepskeuze-advies bedraagt € 645,00, inclusief 21% BTW.

 

Bij de prijs is inbegrepen: minstens drie gesprekken, een testdag, begeleid zoeken op computerprogramma's over opleidingen en beroepen, schriftelijke rapportage en service gedurende een jaar.

 

Ben je jonger dan 18 jaar, dan is het advies in principe ook voor je ouders of verzorgers bestemd, tenzij anders wordt afgesproken.

 

Als je op school zit, wordt met jouw goedkeuring tijdens de begeleiding contact gehouden met je mentor, schooldecaan of met de zorgcoördinator, zodat ook die op de hoogte zijn van de gang van zaken.

 

Je blijft klant gedurende een jaar na het advies. Dat betekent dat je altijd zonder kosten kunt terugkomen als je nog eens iets wilt weten of even wilt overleggen. Daardoor mag je erop vertrouwen dat dit onderzoek je ook écht verder brengt.