De kwaliteit van mijn werk wordt optimaal gewaarborgd.

 

Ik ben een HBO-gediplomeerd beroepskeuze-adviseur met inmiddels meer dan twintig jaar ervaring.

 

Ik sta ingeschreven in het Register van Beroepskeuze Adviseurs. Ik onderschrijf de Beroepscode, die regels geeft voor vakkundig en zorgvuldig handelen. Informatie hierover kunt u vinden op www.beroepskeuze.nl.

 

Ik heb een vast samenwerkingsverband met een psycholoog die meer dan 25 jaar ervaring heeft op het gebied van school-, studie- en beroepskeuze.

Uiteraard houd ik mij strikt aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyrechten van mijn cliënten bescherm ik, mijn cliënten hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering, gegevens bewaar ik niet langer dan nodig en ik ben de enige die toegang heeft tot de beveiligd opgeslagen rapporten.

 

De tests die ik gebruik zijn wetenschappelijk onderzocht en goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

De vragenlijsten die ik zelf heb ontwikkeld worden geregeld gemoderniseerd in samenspraak met schooldecanen.

 

Hoe zeer ik belang hecht aan kwaliteit, kunt u ook lezen in mijn columns in het blad van de vereniging van begeleiders in het voortgezet onderwijs en mbo.

 

Mijn bureau staat onder nummer 27155243 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.