Loopbaanadvies voor wie werkt of (ander) werk zoekt

  • Heb je het in je werk niet naar je zin, wil je daar verandering in brengen, maar weet je niet hoe?
  • Vind je je werk wel aardig, maar niet iets wat je nou de komende tien jaar wilt blijven doen?
  • Ben je net je baan kwijt geraakt, maar zie je dat juist als kans om iets heel anders te gaan doen?
  • Heb je geen duidelijk beeld van wat jouw sterke kanten zijn?
  • Wil je je omscholen of nog een opleiding volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?
  • Ben je op een beetje toevallige manier in je baan terecht gekomen en wil je, nu je wat ouder bent, een echte keuze gaan maken?
  • Vind je dat je kwaliteiten in je huidige werk niet echt benut worden?
  • Ben je bang dat je werk lichamelijk te belastend voor je zal worden?

Dan kun je eens met een loopbaanadviseur praten.

Je bent bij mij van harte welkom!

Theo Grevers


Werkwijze

Als je je bij mij aanmeldt, vindt er (binnen een week) eerst een gesprek plaats waarin je vraag, die misschien nog wat vaag is, wordt verhelderd en wordt omgezet in een concrete probleemstelling. Naar aanleiding van dat (kosteloze) eerste gesprek besluiten we in overleg of loopbaanbegeleiding bijdraagt aan het oplossen van dit probleem en of ik je de juiste hulp kan bieden.

 

Naar aanleiding van de probleemstelling stellen we een plan van aanpak op. Daarbij kunnen we gebruik maken van één of meerdere gesprekken en/of een testonderzoek naar je capaciteiten, beroepeninteresses en je persoonlijkheid.

 

Als we gebruik maken van een testprogramma, nemen we de uitkomsten daarvan altijd uitvoerig door. Ik geef daarbij vaak ook concrete suggesties, bijvoorbeeld over opleidingen of beroepsmogelijkheden. Deze stel ik op aan de hand van de onderzoeksgegevens en de bevindingen uit onze gesprekken.

 

In deze fase ontvang je een door mij op maat geschreven rapport, waarin alle onderzoeksbevindingen en eventuele suggesties terug te lezen zijn. Deze bevindingen dienen als fundament voor het verdere onderzoek, maar vanaf dit startpunt moet er nog wél veel werk worden verzet. Uiteraard moet jij dat werk doen, maar je kunt daarbij ook rekenen op een intensieve en betrokken ondersteuning van mijn kant: over dat werk verderop meer.

 

In een derde bijeenkomst kun je de eerder genoemde suggesties (en aanvullingen van jezelf) verder bij mij onderzoeken. Voor het zoeken naar opleidingen of beroepen maak ik gebruik van het meest complete en objectieve zoekinstrument dat er is. In zo'n zoeksessie loods ik je door het onoverzichtelijke woud van opleidingen en beroepen. Je kunt in dit systeem ook naar concrete vacatures kijken. Daarna kun je er zelf gemakkelijker verder mee doordat er nog maar een handjevol mogelijkheden over is. Zo kun je contact zoeken met opleidingen, beroepsbeoefenaars interviewen over hun werk of zoeken naar vacatures.

In een vierde gesprek help ik je verder door samen met je te onderzoeken hoe ver je gevorderd bent. Vaak ondersteun ik zo'n gesprek met een voortgangsverslag. Soms gaan mensen daarna nieuwe mogelijkheden onderzoeken of stellen zij hun verwachtingen bij.

 

In een vijfde gesprek proberen we tot conclusies te komen en kijken we samen of je vraag voldoende beantwoord is. Maar als dit nog niet zo is, laat ik je niet aan je lot over, maar help ik je totdat we eruit zijn.


Afspraken

Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos.

De prijs van een loopbaanadvies bedraagt € 675,00 inclusief 21% BTW.

 

Bij de prijs is inbegrepen: minstens drie gesprekken, een testdag, begeleid zoeken op computerprogramma's over opleidingen en beroepen, schriftelijke rapportage en service gedurende een jaar.

 

Gedurende dat servicejaar onderhoud ik intensief contact met je en help ik je totdat je er helemaal uit bent. Je blijft dus klant gedurende een jaar na het advies.

 

Maar er bestaat na verloop van dat jaar ook de mogelijkheid dat ik je verder help op basis van een consult. De prijs van één consult is € 85,00 inclusief 21% BTW.Reacties van een klant

Ik laat het bij een reactie van één recente cliënt, die naar mijn idee heel precies vertelt hoe het adviestraject verliep en wat zij eraan gehad heeft. Ik vroeg haar aan het eind hoe zij het ervaren heeft en dit is wat zij me schreef.

Theo Grevers

 

Mijn reden om naar Theo te gaan was dat ik was vastgelopen in mijn carrière. Ik wilde graag een volgende stap zetten, maar ik wist niet hoe en in welke richting. Zoals zoveel dertigers om mij heen was ik er ook niet uit waar mijn passie nu echt lag en welke kwaliteiten ik had zodat ik iets kon gaan doen wat mij gelukkig zou maken.

 

Toen ik voor de eerste keer bij Theo kwam, klikte het gelijk en dat vond ik erg belangrijk omdat ik dat ik bij twee andere loopbaancoaches niet had. Theo had gauw door hoe ik in elkaar zat en daardoor kon hij mij de juiste vragen stellen. Na een tweetal gesprekken kreeg ik testen om thuis in te vullen en ben ik een ochtend langs geweest om testen te maken. Dit hielp om een compleet beeld te krijgen van mijn werk- en denkniveau, interesses en kwaliteiten.

 

Vervolgens volgden er een aantal gesprekken waarin Theo mij geleerd heeft stapje voor stapje erachter te komen welke richting ik in wilde slaan en welke studies ik hiervoor het beste kon volgen om mij hier een goed fundament voor de geven. Bij iedere stap stuurde Theo mij een voortgangsrapport waarin hij heel helder samenvatte welke stappen ik gezet had en waar ik nu stond en wat ik nog moest onderzoeken. Dit was erg fijn en dit gaf helderheid.

Na een aantal maanden ben ik er, dankzij de gesprekken met Theo, uit gekomen welke richting ik op wil gaan en hoe ik dit wil gaan bereiken. Ik had dit nooit verwacht en ben er ontzettend blij mee.

 

Doordat ik steeds alles onderzocht en onderbouwd heb waarom ik iets wel of niet interessant vond, zal ik in de toekomst nooit meer denken; “had ik maar dit gedaan” of “zou ik toch niet die richting op moeten gaan?” Dit geeft rust.

 

Spreekwoordelijk: Theo heeft mij geen vis gegeven, maar hij heeft mij geleerd hoe ik moet vissen (waardoor ik mijn leven lang vis kan eten) en hierdoor heb ik van deze loopbaancoaching mijn hele leven profijt.

 

Ik wil Theo hier hartelijk voor bedanken.