Loopbaanadvies voor wie werkt of (ander) werk zoekt

  • Heb je het in je werk niet naar je zin, wil je daar verandering in brengen, maar weet je niet hoe?
  • Vind je je werk wel aardig, maar niet iets wat je nou de komende tien jaar wilt blijven doen?
  • Ben je net je baan kwijt geraakt, maar zie je dat juist als kans om iets heel anders te gaan doen?
  • Heb je geen duidelijk beeld van wat jouw sterke kanten zijn?
  • Wil je je omscholen of nog een opleiding volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?
  • Ben je op een beetje toevallige manier in je baan terecht gekomen en wil je, nu je wat ouder bent, een echte keuze gaan maken?
  • Vind je dat je kwaliteiten in je huidige werk niet echt benut worden?
  • Ben je bang dat je werk lichamelijk te belastend voor je zal worden?

Dan kun je eens met een loopbaanadviseur praten.

Je bent bij mij van harte welkom!

Theo Grevers


Hoe werkt het?

Als je je bij mij aanmeldt, vindt er (binnen een week) eerst een gesprek plaats waarin je vraag, die misschien nog wat vaag is, wordt verhelderd en wordt omgezet in een concrete probleemstelling. Naar aanleiding van dat (kosteloze) eerste gesprek besluiten we in overleg of loopbaanbegeleiding bijdraagt aan het oplossen van dit probleem en of ik je de juiste hulp kan bieden.

 

Naar aanleiding van de probleemstelling stellen we een plan van aanpak op. Daarbij kunnen we gebruik maken van één of meerdere gesprekken en/of een testonderzoek naar je capaciteiten, beroepeninteresses en je persoonlijkheid.

 

Als we gebruik maken van een testprogramma, nemen we de uitkomsten daarvan altijd uitvoerig door. Ik geef daarbij vaak ook concrete suggesties, bijvoorbeeld over opleidingen of beroepsmogelijkheden. Deze stel ik op aan de hand van de onderzoeksgegevens en de bevindingen uit onze gesprekken.

 

In deze fase ontvang je een rapport, waarin alle onderzoeksbevindingen en eventuele suggesties terug te lezen zijn. Deze bevindingen dienen als fundament voor het verdere onderzoek, maar vanaf dit startpunt moet er nog wél veel werk worden verzet. Uiteraard moet jij dat werk doen, maar je kunt daarbij ook rekenen op een intensieve en betrokken ondersteuning van mijn kant: over dat werk verderop meer.

 

In een derde bijeenkomst kun je de eerder genoemde suggesties (en aanvullingen van jezelf) verder onderzoeken. Dat doe je online in het meest complete informatiesysteem dat er is. Daarbij loods ik je door het onoverzichtelijke woud van opleidingen en beroepen. Je kunt in dit systeem ook naar concrete vacatures kijken. Daarna kun je er zelf gemakkelijker verder mee doordat er nog maar een handjevol mogelijkheden over is. Zo kun je contact zoeken met opleidingen, beroepsbeoefenaars interviewen over hun werk of zoeken naar vacatures.

 

In een vierde gesprek help ik je verder door samen met je te onderzoeken hoe ver je gevorderd bent. Vaak ondersteun ik zo'n gesprek met een voortgangsverslag. Soms gaan mensen daarna nieuwe mogelijkheden onderzoeken of stellen zij hun verwachtingen bij.

 

In een vijfde gesprek proberen we tot conclusies te komen en kijken we samen of je vraag voldoende beantwoord is. Maar als dit nog niet zo is, laat ik je niet aan je lot over, maar help ik je totdat we eruit zijn.


Welke afspraken maken we?

Wat vond de klant ervan?