Reactie van een klant

Beste Theo,

Dank voor het werk en de toewijding die je hebt gestoken in het onderzoek. Het heeft een helder en overzichtelijk rapport opgeleverd van X's capaciteiten, kansen en mogelijkheden. Hopelijk zal het haar aanzetten om de eerste stap te zetten om uit de huidige impasse te komen. Ze vertelde me dat ze het laatste gesprek met jou en xxx als heel prettig heeft ervaren. Ik heb de bezoeken bij jou als bijzonder prettig, bezielend, gewetensvol en professioneel ervaren.

Fijne vakantie en hartelijke groet!

 

Beste Kees en Theo,

Omdat R veel te bescheiden is en jullie niet gaat mailen, doe ik het: hij heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt, zijn wiskunde en biologie opgekrikt en... zijn propedeuse gehaald! In één jaar tijd!!! Ik ben zo supertrots op hem! En zo dankbaar naar jullie beiden! Alle inzet en hulp van jou, Kees, en de juiste beroepskeuze van jou Theo... zonder jullie was hij niet zo ver gekomen en daar ben en blijf ik jullie voor altijd heel dankbaar voor! Nu op naar het tweede studiejaar; dit jaar geen extra hulp meer van peer-coaches, dus hij zal er wederom hard aan moeten trekken. Maar ik weet zeker dat het hem gaat lukken.

(mail van de moeder van een klant aan Kees Schuuring, autisme-specialist, en Theo Grevers)

 

Onze zoon had veel moeite met het vinden van een geschikte vervolgstudie. Zijn functiebeperking (Asperger) zorgde er voor dat hij moeilijk een vervolgstudie kon kiezen die hem leuk en interessant leek. Bij de meeste opleidingen kon hij zich maar weinig voorstellen en de algemene voorlichtingsbijeenkomsten op school brachten hem zeker niet verder. Met het eindexamen van de HAVO in het vooruitzicht begon de tijd te dringen. Via een bekende kwamen we in contact met Theo Grevers en toen was de keuze in een paar weken gemaakt. Onze zoon is samen met Theo aan de slag gegaan. Na het doen van een aantal testen en gesprekken heeft Theo een selectie aan geschikte beroepen voorgeschoteld. Aan de hand van de beschrijvingen van de beroepen kon onze zoon al snel een aantal beroepen wegstrepen, omdat die hem in ieder geval helemaal niets leken. Er bleven een klein aantal beroepen over en daar zijn de opleidingen bij gezocht in de regio. We hebben van alle opleidingen de voorlichtingsdagen bezocht. De presentaties, maar vooral de gesprekken met studenten zorgden er voor dat onze zoon als snel een keuze kon maken. Hij gaat nu meelopen en proefstuderen en heeft al helemaal zin in de nieuwe opleiding!

Ik weet niet hoe Theo het doet, maar hij weet feilloos de pijnpunten eruit te halen.

(Pascal de Jager, ABC Gezinsbegeleiding)

 

Hoi Theo,

Wesley van D. net gesproken, heeft zijn eerste jaar in de zorg qua studie met vlag en wimpel gehaald. En hij werkt er nu ook. Hij zit helemaal op zijn plek. Dat hebben we samen goed gedaan!

Pascal

(Pascal de Jager, ABC Gezinsbegeleiding)

 

Onze dochter viel in een gat toen zij na zes maanden studie communicatie aan de Hogeschool Utrecht tot de conclusie kwam dat zij de verkeerde studie had gekozen. Zij had geen idee wat zij verder zou moeten gaan doen. Theo heeft blijk gegeven een echte vakman te zijn die in staat is op gestructureerde wijze richting te geven aan het zoekproces. Hij toont daarbij een grote mate van betrokkenheid: kruipt als het ware in de huid van het kind en weet het gevoel van "ik heb een probleem" om te buigen in enthousiasme over de gevonden vervolgstudie met het gevoel "yes! ik ga ervoor". Chapeau, Theo!

 

Hoi Theo, veel dank voor je geweldige werk! Ik heb alles gelezen en bekeken en denk dat Maarten zelf, alsook zijn ouders zich zullen herkennen in je bevindingen. Ik ben heel benieuwd welk vervolgtraject hij in zal gaan. Nogmaals dank en een fijne dag!

(mail van een schooldecaan)